Kakvoća komunikacije na Zavodu za dječju kirurgiju KBC Zagreb

Istraživanje je provedeno kako bi se ispitalo zadovoljstvo i utvrdilo iskustvo roditelja hospitalizirane djece s različitim aspektima komunikacije s medicinskim osobljem za vrijeme bolničkog liječenja. U istraživanju je sudjelovalo osamdeset pet roditelja djece hospitalizirane na Zavodu za dječju kirurgiju i urologiju Klinike za kirurgiju KBC Zagreb. Za potrebe istraživanja primijenjen je prilagođeni „Upitnik o iskustvima roditelja djece s teškoćama u razvoju u komunikaciji s medicinskim osobljem“. Upitnik su ispunjavali roditelji na dan djetetova otpusta iz bolnice. Roditelji medicinsko osoblje najčešće ocjenjuju kao profesionalno, ljubazno i empatično. Informacije koje su dobili u razgovoru bile su im razumljive, a to su provjerili liječnici. Najviše informacija dobili su o djetetovom trenutnom stanju i o tijeku i postupcima liječenja. Svi roditelji smatraju važnim da na Zavodu postoji stručna osoba koja pruža psihosocijalnu potporu. Najveći broj ispitanih roditelja izjavio je da su im od medicnskog osoblja najveću potporu pružili liječnik i medicinske sestre. Na pitanje o zadovoljstvu s komunikacijom s medicinskim osobljem općenito, većina ispitanika izjasnila se kao vrlo zadovoljni (75% ih je vrlo zadovoljno s komunikacijom s liječnikom, 82% ih je vrlo zadovoljno s komunikacijom s medicinskim sestrama). Odnos medicinskog osoblja i obitelji važan je u procesu liječenja djece i adolescenata. Primjerena komunikacija medicinskog osoblja i roditelja umanjuje stres roditelja zbog bolesti i liječenja i unapređuje tijek i rezultate liječenja.
Ključne riječi: hospitalizacija; roditelji; zadovoljstvo bolesnika; medicinsko osoblje
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 3, srpanj - rujan 2014
Autori: Marina Stilinović, Ivana Sabolić Pipinić, Anko Antabak, Stanko Ćavar, Marko Bogović, Suzana Sršen Medančić, Ruža Tandara, Tomislav Luetić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:203-7
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.36

Opširnije