Skraćenje liječenja pneumonija u djece liječene u Klinici za dječje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split u razdoblju od 2010. do 2011. godine

Cilj je utvrditi može li se skratiti bolničko liječenje djece liječene od upale pluća uz procjenu svih parametara koji utječu na duljinu boravka u bolnici. Retrospektivna analiza medicinske dokumentacije djece liječene od upale pluća u Klinici za dječje bolesti KBC Split u razdoblju od 2010. do 2011.godine, uspoređena s prethodnim istraživanjima (1998./1999. i 2004./2005.godina). Populaciju čini uzorak od 2094-ero bolesnika u dobi do 18 godina.. U 2010. i 2011. godini smanjena je duljina hospitalizacije na medijan 9 dana (IQR: 7-11 dana) u usporedbi s ostalim godinama (medijan 10-11 dana, IQR: 8-15 dana). Bolesnici koji su prije prijma u kliniku liječeni s jednim ili dva antibiotika kraće borave (medijan 9 dana) u bolnici od onih koji nisu prethodno liječeni antibiotikom ili su liječeni s tri antibiotika (medijan 10 dana). Bolesnici su prije dolaska u bolnicu najčešće liječeni makrolidima (33,7%) i penicilinskim antibioticima (33,2%). Medijan duljine liječenja antibiotikom prije hospitalizacije se tijekom godina skraćivao. U našoj klinici najčešće je primjenjivano liječenje cefalosporinima treće generacije (72%) te makrolidima (18%). Skraćenje duljine hospitalizacije odraz je racionalizacije liječenja djece od upale pluća u Klinici za dječje bolesti u 2010. i 2011.godini. Smatramo da treba izraditi Hrvatski postupnik za liječenje izvanbolničke pneumonije radi unapređenja daljnjeg liječenja te po mogućnosti skraćenja liječenja izvanbolničkih pneumonija na pet dana (vrijeme trajanja parenteralnog liječenja), uz nastavak kućnog liječenja peroralnim antibiotikom (pet dana).

Ključne riječi: duljna boravka; hospitalizacija; dijete, hospitalizirano; pneumonia; bolnica, pedijatrijska; antibiotici; tretman bolesti; epidemiologija
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 3, srpanj - rujan 2014
Autori: Nataša Pupovac, Neven Pavlov
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:196-202
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.35

Opširnije