Čimbenici rizika i ozljede djece pri obavljanju poljoprivrednih poslova u Požeško-slavonskoj županiji

Uz obavljanje poljoprivrednih poslova vezani su brojni zdravstveni problemi i ozljede. Djeca na obiteljskim posjedima obavljaju različite poljoprivredne poslove, koji ih izlažu brojnim opasnostima i zdravstvenim rizicima što mogu uzrokovati ozljede. Cilj je utvrditi postojeće stanje zaštite zdravlja i sigurnosti djece u poljoprivrednim kućanstvima u Požeško-slavonskoj županiji, opasnosti i štetnosti što se javljaju prilikom obavljanja poljoprivrednih poslova radi uređivanja i donošenja specifi čnih mjera za zaštitu zdravlja kojima se mogu otkloniti i smanjiti ozljede. Upitnikom su prikupljeni podatci o poljoprivrednim poslovima što su ih su djeca obavljala, najčešćim ozljedama i primjeni zaštitne opreme. Istraživanje provedeno od rujna 2011. do svibnja 2012. godine pokazalo je da od 188-ero praćene djece njih 52,1% svakodnevno obavlja različite poljoprivredne poslove. Ozljede nastale prilikom obavljanja poljoprivrednih poslova, okarakterizirane kao lakše i teže, zadobilo je 30,6% ispitanika. Najveći broj nastalih ozljeda uzrokovale su mehaničke sile pri radu s poljoprivrednim strojevima, raznim ručnim alatima i pri radu sa životinjama. Na djecu kao članove poljoprivrednih kućanstava ne primjenjuju se mjere i pravila sigurnosti za osiguranje njihove zaštite zdravlja, ni nadzor nad njihovom primjenom temeljem postojećih zakona, jer nije zasnovan radni odnos. Prikazani podatci o stanju zaštite zdravlja djece upućuju na potrebu proširivanja istraživanja zdravstvenog statusa djece u ruralnim područjima Republike Hrvatske i utjecaja obavljanja poljoprivrednih poslova na pojavu ozljeda i bolesti, kao i pristupanju uređivanja i donošenja mjera kojima bi se djeci, kao članovima poljoprivrednih kućanstava, osigurali sigurniji uvjeti rada i zaštite zdravlja.

Ključne riječi: djeca; čimbenici rizika; ozljede
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 3, srpanj - rujan 2014
Autori: Nataša Janev Holcer, Ivana Brkić Biloš, Filip Jurić, Arnes Rešić, Marija Vugrinčić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:190-5
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.34

Opširnije