Utjecaj pasivnog pušenja na učestalost infekcija dišnog sustava u djece predškolske dobi

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi povećava li pasivno pušenje učestalost infekcija dišnog sustava u djece. Provedeno je retrospektivno kohortno istraživanje, u razdoblju od 2011. do 2013. godine, u pedijatrijskoj ambulanti primarne zdravstvene zaštite “Dr. Mire Pavlov” u četvrti Sućidar u Splitu. U istraživanje je uključeno 203-je djece predškolske dobi, koju su roditelji dovodili u pedijatrijsku ambulantu na pregled. Djecu smo podijelili u dvije skupine: skupinu od 114-ero djece čiji su članovi kućanstva bili pušači i onu od 89-ero djece kojoj su članovi kućanstva bili nepušači. Analizirali smo učestalost infekcija dišnog sustava djece u razdoblju od 2011. do 2013. Sve potrebne podatke dobili smo od roditelja koji su ispunili upitnike i uvidom u elektronsku medicinsku dokumentaciju. Razlika u učestalosti bronhitisa između skupine djece čiji su ukućani bili pušači i čiji su ukućani bili nepušači bila je na granici statističke značajnosti (P = 0,052). Broj bronhitisa je bio statistički značajno veći u skupini djece čiji su ukućani pušili u domu u odnosu na onu kojoj ukućani nisu pušili (P = 0,008). Broj dnevno popušenih cigareta u domu statistički je značajno korelirao s brojem bronhitisa u djece (P = 0,003). Pušenje majke statistički je značajno povećavalo broj pneumonija u djece u odnosu na samo očevo pušenje (P = 0,001). Djeca s alergijskim bolestima kojoj su ukućani bili pušači nisu imala statistički značajno veći broj infekcija dišnog sustava u usporedbi s djecom s alergijskim bolestima čiji su ukućani bili nepušači.

Ključne riječi: pasivno pušenje; djeca; infekcije dišnog sustava
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 3, srpanj - rujan 2014
Autori: Franjo Božić, Neven Pavlov
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:184-9
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.33

Opširnije