Atrofija potkoljenice kod prirođene deformacije talipes equinovarus

Iako su se mnogi autori bavili atrofijom lista noge, ni u jednoj studiji nisu uspoređeni slučajevi s podjednakom kontrolnom skupinom niti je opisan razvoj zdravog mišićja lista noge. Vodeći računa o neuromuskularnom podrijetlu talipesa, cilj studije bio je nastojati utvrditi da li „nezahvaćeno“ stopalo doista nije zahvaćeno kod jednostranog talipesa te da li njegov opseg dostiže očekivane mjere. Autori su ispitali 60 stopala zahvaćenih talipesom u 40 slučajeva (srednja dob 18, raspon 3-30 godina) te zabilježili njihovu tjelesnu masu, visinu, duljinu i opseg potkoljenice. Isti ispitivač zabilježio je iste parametre kod 1086 stopala u 543 osobe u dobi od 4-22 godine (srednja dob 12,5 godina) kako bi se utvrdile njihove vrijednosti kod zdravih kontrolnih osoba. Prema izmjerenim vrijednostima, duljina potkoljenice snažno korelira s tjelesnom visinom, a njezin opseg s tjelesnom masom. To znači da se najvažniji razvojni trendovi ovih parametara mogu opisati pomoću modela polinomijalne regresije. Kod jednostranog talipesa je srednja razlika u duljini i opsegu potkoljenice između zahvaćene i nezahvaćene noge bila 0,86 cm odnosno 3,13 cm. Atrofi ja nezahvaćene noge može se dokazati na razini značajnosti od 10%. U slučaju obostranog talipesa razlika u duljini i opsegu dokazuje se prema brojčanim rezultatima. Mjerenjem duljine i opsega potkoljenice u kontrolnih osoba autori su prvi put dokumentirali parametre razvoja zdravog mišićja lista noge. Ovi podaci mogu se rabiti za utvrđivanje razvojnog poremećaja kod obostranog talipesa, kao i za otkrivanje moguće zahvaćenosti nezahvaćene noge kod jednostranog talipesa.

Ključne riječi: atrofija; talipes; dijete, predškolsko; dijete; adolescent
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 3, srpanj - rujan 2014
Autori: Aliz Bohner-Beke, Eleonóra Leidecker, Tamás Koch, András Sramó, János Kránicz
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:176-83
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.32

Opširnije