Prevalencija i uzroci trauma zuba i mekih tkiva u školske djece u Zagrebu, Hrvatska

Cilj ovog istraživanja je bio istražiti etiologiju i vrste traumatskih ozljeda stalnih zuba kao i prisutnost ozljeda mekih tkiva oralne regije među školskom djecom u Zagrebu, Hrvatska. Retrospektivno istraživanje provedeno je na Odjelu dječje stomatologije Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu služeći se dokumentacijom 319-ero bolesnika (203 dječaka i 116 djevojčica) u dobi od sedam do 16 godina s ozljedama trajnih zuba između veljače 2009. i siječnja 2013. Trauma je zapažena na 542 trajna zuba, što nam pokazuje da je broj ozlijeđenih trajnih zuba 1,7 po djetetu. Većina djece s ozljedom zuba je u dobi od devet godina. Gornji središnji sjekutići su najčešće zahvaćeni zubi (81%), zatim slijede gornji lateralni sjekutići, dok su najmanje zahvaćeni donji središnji sjekutići. Traumatske dentalne ozljede koje zahvaćaju tvrda zubna tkiva i pulpu dva su puta češća od ozljeda parodontnog tkiva. Najčešće promatrana traumatska dentalna ozljeda tvrdoga zubnog tkiva i pulpe je fraktura cakline i dentina bez izloženosti pulpe, a subluksacija je najčešća vrsta parodontne ozljede tkiva. Najčešći uzrok ozljede zuba je pad, a većina se ozljeda dogodila u školi. Od bolesnika koji su primili terapiju 132-je (41,4%) ih je imalo ozljede mekog tkiva oralne regije. Uspoređujući djecu s ozljedama zuba i mekih tkiva i onu s ozljedama zuba bez ozljeda mekih tkiva, postoji statistički značajna razlika u vremenu dolaska (P<0,01).

Ključne riječi: trajni zubi; ozljeda zuba; ozljeda mekih tkiva; djeca; adolescenti; Hrvatska
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 3, srpanj - rujan 2014
Autori: Marko Vuletić, Josip Škaričić, Mirko Soldo, Zdenko Trampuš, Ivana Čuković-Bagić, Hrvoje Jurić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:171-5
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.31

Opširnije