Vezikoureteralni refluks u djece s urodinamskim poremećajima

Cilj rada je utvrditi učestalost vezikoureteralnog refluksa (VUR) kod djece s različitim urodinamskim poremećajima donjeg urotrakta te analizirati povezanost tipa urodinamskog poremećaja sa stupnjem VUR-a. Analizirali smo 127-ero djece upućene na urodinamsko ispitivanje nakon prije učinjene mikcijske cistouretrografije. Indikacije za urodinamiku bile su inkontinencija urina, recidivirajuće uroinfekcije unatoč antibiotskoj profilaksi, vezikoureteralni refluks nakon druge godine života, poremećaji mokrenja u smislu učestalog ili rijetkog mokrenja, otežanog mokrenja uz naprezanje. Vezikoureteralni refluks nađen je kod 39-ero djece (31%). VUR je imalo sedmero (16,2%) djece s urednom urodinamikom, 15-ero (30,6%) s nestabilnim mjehurom i 17-ero (58,6%) s disfunkcijskim mokrenjem. Kod djece s nestabilnim mokraćnim mjehurom češći je jednostrani refluks (67%) i refluks nižeg stupnja (I.-II.) (90%). Kod djece s disfunkcijskim mokrenjem češći je obostrani refluks (53%), dok je refluks III.-IV. stupnja nađen u čak 42% djece. Kod djece bez inkontinencije ili drugih kliničkih simptoma koji bi upućivali na disfunkciju mjehura, kod koje je glavna indikacija za urodinamsko ispitivanje bio isključivo VUR iza druge godine života, uredan nalaz urodinamike nađen je u samo šestero (25%) djece. Vezikoureteralni refluks javlja se u oko 30% djece s urodinamskim poremećajem. Kod djece s nestabilnim mjehurom VUR je češće jednostran i nižeg stupnja, dok je kod težih funkcionalnih poremećaja, s opstrukcijom u fazi mikcije, refluks često obostran i višeg stupnja. To potvrđuje da opstrukcija u fazi mikcije dovodi do jačih anatomskih promjena stijenke mjehura i vezikoureteralnog spoja, nego ona u fazi punjenja kod nestabilnog mjehura. Čak 30 do 40% djece s urodinamskim poremećajem nema kliničkih simptoma u smislu hitnosti, inkontinencije ili drugih poremećaja mokrenja koji bi upućivali na disfunkciju. Stoga bi kod djeteta s vezikoureteralnim refluksom nakon druge godine života bilo nužno učiniti urodinamsko ispitivanje i isključiti funkcionalni poremećaj urotrakta. Liječenje vezikoureteralnog refluksa trebalo bi se planirati ovisno o urodinamskom nalazu.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 46, No 1, siječanj - ožujak 2002
Autori: A. Cvitković Kuzmić, Š. Marić
Referenca rada:
DOI: