Štitimo li djecu za vrijeme radiološkog snimanja?

Poštovana gospođo urednice,
U posljednjem broju časopisa Paediatria Croatica 58/2014. (siječanj-ožujak) u više radova uz tekst su prikazani rengenogrami djece s upitnom primjenom zaštitnih sredstava. Radiološka obrada kliničaru nesumnjivo osigurava vrijedne podatke za postavljanje dijagnoze i odabir postupka liječenja, ali uključuje izloženost djece ionizirajućem zračenju. Ionizirajuće zračenje je elektromagnetsko i čestično zračenje čijim prolazom u tijelo izravno ili neizravno nastaju parovi pozitivno i negativno električki nabijenih čestica - iona. Ulaskom u stanicu ionizirajuće zračenje unosi veliku količinu energije, koja može znatno izmijeniti biokemijske reakcije. Nepoželjne posljedice zračenja u radiološkoj dijagnostici su karcinogeno, leukemogeno, teratogeno i gensko. Osnovna načela zaštite bolesnika koji su u području izloženosti ovom zračenju reguliran je Zakonom o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (1). Poseban Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini (2) (usklađen s aktima Europske unije), propisuje mjere zaštite bolesnika od nepotrebnog ozračivanja. On govori kako tijekom provedbe dijagnostičkog postupka uporabom rengenskog uređaja moraju se primijeniti zaštitna sredstva za smanjenje ionizacije dijelova djetetova tijela koji su u korisnom snopu, ako primjena takvih sredstava ne ometa ispravnu provedbu dijagnostičkog pregleda. Snimani dio tijela mora biti na određenoj udaljenosti od rengenske cijevi, a širina rengenskog snopa mora biti strogo ograničena na snimani ili prosvjetljavani dio djetetova tijela. Sužavanjem primarnog snopa zračenja smanjuje se volumen ozračenog dijela tijela. Svemu tome dodaju se zaštitna sredstva od olovne gume, koja apsorbiraju najveći dio raspršenog zračenja (3). Primjenom zaštitnih sredstava osobito se mora osigurati zaštita štitne žlijezde, očnih leća, gonada i bolesnikovih krvotvornih organa. Zaštitna sredstva moraju imati zaštitnu moć jednakovrijednu učinku olova najmanje 0,5 mm debljine.

Ovim pismom podsjećamo sve kolegice i kolege, a posebice one koji nadziru radiološki pregled, kako je provođenje ovih mjera zaštite zakonom obvezan postupak, od 10. 07. 2013. godine, kad je u Narodnim novinama objavljen Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini.

LITERATURA
1. Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja. Narodne novine. 2006;64.
2. Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini. Narodne novine. 2013;89.
3. Hebrang A. Prevencija i zaštita od zračenja. U: Hebrang A, Lovrenčić M, ur. Radiologija udžbenik. 3. izd. Zagreb: Medicinska naklada: 2001;1-30.
Ključne riječi:
Kategorija: Pismo uredniku
Broj: Vol. 58, No 2, travanj - lipanj 2014
Autori: Anko Antabak, Tomislav Luetić, Ivo Sjekavica
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:158
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.29

Opširnije