Status Epilepticus povezan s cefepimom

Cefepim je cefalosporinski β-laktamski antibiotik četvrte generacije. Neurotoksični učinci cefepima su nejasan govor, drhtavica, encefalopatija i konvulzije. Prikazujemo dva slučaja 7-godišnjeg dječaka i 16-godišnje djevojke kod kojih je nastupila neurotoksičnost povezana s cefepimom. Prvi bolesnik je imao nekontroliranu epilepsiju i bio je stabilan mjesec dana dok je bio na ketogenoj dijeti, a onda je nastupio konvulzivni status epilepticus nakon dvije doze cefepima koji je primio zbog celulitisa. Druga bolesnica je bila tipičan slučaj s cefepimom povezane neurotoksičnosti zbog zatajenja bubrega. Prema našim saznanjima, dosad nije opisan konvulzivni status epilepticus udružen s terapijom cefepimom, što upućuje na važnost ovih prvih slučajeva.

Ključne riječi: cefepim; status epilepticus; neurotoksični sindromi; ketogena dijeta; konvulzije
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 58, No 2, travanj - lipanj 2014
Autori: Omer Bektas, Tanil Kendirli, Ergin Ciftci, Fatos Yalcınkaya, Deda Gülhis
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:150-154
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.27

Opširnije