Taurodontizam kod ektodermalne displazije

Različite tipove ektodermalne displazije (ED) obilježava klinička pojava jake hipodoncije ili anodoncije, hipohidroze, hipotrihoze i specifičnog izgleda lica. Neke dodatne dentalne anomalije kao taurodontizam mogu također biti povezane s ED. Cilj ovog rada je bio analizirati frekvenciju i tipove taurodontizma kod različitih tipova ED. Analizirano je ukupno 85 molara. U skupini od 4 pacijenta s hipohidrotičnom formom ED (Christ-Siemens-Touraineov sindrom, CST) analizirano je 20 molara. Druga je skupina obuhvaćala 4 pacijenta s euhidrotičnim tipovima ED sa 65 molara. Rezultati su pokazali da pacijenti s CST sindromom pokazuju taurodontizam u 40% molara, a pacijenti s ostalim oblicima ED u 18,46% molara (χ2 = 3.943; P < 0,05). Hipertaurodontizam je bio najučestaliji oblik anomalije u skupini CST pacijenata (u 59% analiziranih molara), dok su ostali oblici anomalije bili jednako distribuirani na zubima druge skupine pacijenata s ED. Značajno viša prevalencija taurodontizma i jača izraženost anomalije kod CST sindroma pokazuju da ta dentalna anomalija može biti korisna u opisivanju i diferencijalnoj dijagnostici pojedinih entiteta u skupini ED.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 46, No 1, siječanj - ožujak 2002
Autori: D. Glavina, M. Majstorović, I. Škrinjarić, D. Negovetić-Vranić
Referenca rada:
DOI: