Endoskopsko liječenje subluksacije peronealnih tetiva u trinaestogodišnjeg dječaka

Subluksacija peronealnih tetiva unutar omotača novi je klinički entitet koji danas možemo uspješno liječiti tendoskopijom peronealnih tetiva. Bolesnici se, bez ikakvih podataka o ranijoj ozljedi gležnja, žale na vidljiv i palpabilan preskok peronealnih tetiva koji mogu izazvati jedino sami, i to aktivnom, maksimalnom kretnjom dorzifl eksije i everzije stopala i gležnja, dok se nikakvom pasivnom kretnjom gležnja on ne može izazvati. Opisana su dva tipa subluksacije: u tipu A tetiva peroneusa longusa subluksira se ispred tetive peroneusa brevisa, dok se u tipu B tetiva peroneusa longusa subluksira kroz uzdužni rascjep na tetivi peroneusa brevisa, a karakteristično je da oba tipa subluksacije nastaju bez ozljede gornjeg peronealnog retinakula. Od slikovnih metoda od pomoći u dijagnostici je dinamički UZV, dok MR i CT pomažu u eventualnom uočavanju uzroka nastanka subluksacije peronealnih tetiva te planiranju kirurškog liječenja, jer se neoperacijsko liječenje pokazalo nedostatnim. Prikazujemo slučaj trinaestogodišnjeg dječaka u kojeg smo dijagnosticirali tip A subluksacije peronealnih tetiva i kojeg smo uspješno izliječili tendoskopijom peronealnih tetiva. Prednosti ovog minimalno invazivnog kirurškog zahvata su bolji estetski rezultat, manja poslijeoperacijska bolnost, brža poslijeoperacijska rehabilitacija i zadovoljniji bolesnici. Valja istaknuti još jednu prednost, a to je mogućnost konverzije u otvoreni kirurški zahvat u slučaju potrebe.

Ključne riječi: endoskopija; tetive; ozljeda gležnja; adolescent
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 58, No 2, travanj - lipanj 2014
Autori: Ivan Bojanić, Damjan Dimnjaković, Tomislav Smoljanović, Dražen Lovrić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:137-141
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.24

Opširnije