Luksacija ramena s ozljedom aksilarne arterije u četrnaestogodišnjeg dječaka: prikaz bolesnika

Traumatske luksacije ramena u odraslih imaju visoku pojavnost, no u djece prije završetka puberteta nastanu tek sporadično. Ozljede aksilarne arterije u djece s luksacijom ramena izuzetno su rijetke. U radu je prikazan slučaj četrnaestogodišnjeg dječaka s prednjom luksacijom ramena i znakovima vaskularne insufi cijencije ozlijeđene ruke. Odmah nakon inicijalne obrade u općoj anesteziji obavljena je repozicija luksiranog ramena. Izostanak pulzacija radijalne arterije bio je očit prije, za i nakon repozicije. U daljnjem tijeku učinjeni su dopler ultrazvučni pregled arterija i višeslojna računalna tomografska angiografi ja ozlijeđene ruke. U članku je opisan tijek dijagnostičke obrade i liječenja, s naglaskom na kirurško zbrinjavanje ozljede aksilarne arterije. Na kontrolnom pregledu godinu dana nakon ozljede dječak ima simetričan, uredan neurovaskularni status obje ruke.

Ključne riječi: luksacija ramena; adolescent; ozljeda aksilarne arterije
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 58, No 2, travanj - lipanj 2014
Autori: Anko Antabak, Dino Papeš, Ivo Sijekavica, Tomislav Luetić, Matej Andabak, Ivan Bešlić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:133-136
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.23

Opširnije