Slikovne dijagnostičke metode u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa: od početaka do danas

Vezikoureteralni refluks (VUR) često se dijagnosticira u djece i može biti povezan s refluksnom nefropatijom (RN). Neki bolesnici s RN-om razviju kroničnu bolest bubrega, hipertenziju, a u malog broja bolsnika bolest progredira do kronične renalne insuficijencije. Identifi kacija bolesnika s ovim kliničkim karakteristikama cilj je kliničke, biokemijske kao i radiološke procjene djece s prenatalno dijagnosticiranom hidronefrozom ili febrilnom infekcijom mokraćnog sustava. Cilj slikovnih dijagnostičkih postupaka je postavljanje dijagnoze s visokim stupnjem osjetljivosti i specifičnosti, kako bi se započelo ispravno liječenje i odredila prognoza. Dijagnostika vezikoureteralnog refluksa (VUR) relativno je jednostavan i dobro utvrđeni postupak. Sve je viša svijest o potencijalnim štetnim učincima izloženosti radijaciji kod nekih dijagnostičkih postupaka kao i invazivnosti dijagnostike VUR-a, što može biti neugodno iskustvo za djecu i roditelje. Slijedom navedenog, imperativ za dječjeg radiologa, zajedno s pedijatrijskim urologom i nefrologom, reevaluacija je indikacija i ciljeva u dijagnostici VUR-a, redefiniranje dijagnostičkih slikovnih metoda koje se primjenjuju za postavljanje dijagnoze i praćenje. U članku se analiziraju današnje slikovne metode koje se primjenjuju u dijagnostici VUR-a, njihove karakteristike, prednosti i nedostatci.

Ključne riječi: vezikoureteralni refluks; slikovne dijagnostičke metode; dijagnostika
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 58, No 2, travanj - lipanj 2014
Autori: Goran Roić, Andrea Cvitković Roić, Tonći Grmoja, Vesna Posarić, Josip Marjanović, Damir Miletić, Iva Palčić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:125-132
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.22

Opširnije