Arterijska tromboza u novorođenčeta

Tromboembolijska bolest je posljednjeg desetljeća postala učestalija među pedijatrijskom populacijom. Razlog tome je vjerojatno bolja dijagnostika i veći broj životno ugrožene novorođenčadi koja preživljava zbog boljih terapijskih, prvenstveno invazivnih metoda liječenja. Tromboza je multifaktorski poremećaj, uzrokovan nasljednim i stečenim rizičnim čimbenicima. Djeca imaju iste genetičke predispozicije, medicinska stanja u podlozi razvoja tromboembolijskog incidenta te rizične čimbenike kao i odrasli. Pedijatrijska populacija ima zdraviji krvožilni sustav te su spontane tromboze rijetka pojava. Više od 90% djece uz prirođenu sklonost ima i neki stečeni rizični čimbenik poput maligne bolesti, infekcije ili intravaskularni kateter. Prepoznavanje bolesnika sklonog nastanku tromboze prvi je korak prema prevenciji te bolesti među pedijatrijskom populacijom. Zbog nedostatnih preporuka temeljenih na dokazima na pedijatrijskoj populaciji, pri donošenju dijagnostičkih i terapijskih odluka moraju biti pomno odvagnuti rizici i koristi kod svakog pojedinog slučaja. Kako bi olakšali usporedbe među brojnim studijama, American College of Chest Physicians je objavio preporuke za liječenje tromboembolija, koje su sažete u devetom izdanju pregleda antitrombotske terapije i prevencije tromboze.

Ključne riječi: tromboza; novorođenčad
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 58, No 2, travanj - lipanj 2014
Autori: Lucija Papac, Ernest Bilić, Boris Filipović Grčić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:119-124
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.21

Opširnije