In vitro određivanje točnosti triju apeks lokatora

Cilj ove in vitro studije bio je usporediti točnost triju elektronskih apeks lokatora (EAL) (ES-02, ES-03 i ProPex) u korijenskim kanalima izvađenih ljudskih zuba primjenom dviju referentnih vrijednosti i u različitim uvjetima korijenskih kanala (KK). Duljine KK-a 46 jednokorijenskih zuba određene su vizualno primjenom K-strugača #15. Zubi i labijalni konektor postavljeni su u alginat. Obavljena su dva slijeda mjerenja za svaki uređaj i stanje korijenskih kanala (suhi KK, 2,5% NaOCl, 17% EDTA, RC prep, Glyde) primjenom očitanja “-0,5” and “0,0”. Rezultati su obrađeni pomoću deskriptivnom i neparametrijskom statistikom. Prosječna razlika između stvarnih i izmjerenih vrijednosti primjenom očitanja “0,0” iznosila je 0,10 mm kod ProPex-a, 0,31 mm kod ES-02 i 0,71 mm kod ES-03 EAL. Kod očitanja “-0,5” ta razlika bila je 0,28 mm za ProPex, 0,41 mm za ES-02 i 0,87 mm za ES-03. U in vitro uvjetima najtočniji u većini stanja KK bio je ProPex EAL, a slijede ga ES-02 i ES-03 (p<0,05). Točnost mjerenja opadala je u stanjima KK-a kako slijedi: suhi KK, Glyde, Rc-prep, NaOCl i EDTA otopine (p<0,05). ProPex EAL bio je najtočniji kod očitanja “0,0”. Kod očitanja “-0,5” ES-02 i ProPex bili su jednako točni, dok je ES-03 pokazao slabije rezultate. Svi ispitivani EAL-i morali bi se primijeniti pri očitanju “0,0” kao referentnoj vrijednosti, jer su mjerenja točnija nego pri očitanju “-0,5” (p<0,001).

Ključne riječi: dentalni instrumenti; elektronika, medicinska; ljudi; odontometrija; priprema korijenskog kanala; korijen zuba
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 2, travanj - lipanj 2014
Autori: Jurica Matijević, Anita Ljubičić, Domagoj Švegar, Željko Verzak, Silvana Jukić Krmek, Zoran Karlović, Simeon Paris
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:107-113
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.19

Opširnije