Intrakranijsko krvarenje uzrokovano kasnim nedostatkom vitamina K kod dojenčadi u Albaniji

Uz profilaksu vitaminom A pojavnost kasne bolesti krvarenja zbog nedostatka vitamina K (KNVK) se smanjila, ali je još uvijek moguća i u 50% slučajeva manifestira se intrakranijskim krvarenjem (IKK). Naglašavamo da profi laksa vitaminom K sprječava klasičan oblik hemoragijske bolesti i u manjoj mjeri sprječava kasnu KNVK. Cilj nam je poboljšati svjesnost o KNVK među svim pedijatrima. Analiziraju se podaci o sedmoro dojenčadi liječenih zbog IKK uzrokovane kasnom KNVK u Albaniji od siječnja do prosinca 2012. godine. Dijagnoza je postavljena prema međunarodno jednoglasno prihvaćenoj defi niciji KNVK. Procjenjivali smo kliničke manifestacije, vrijeme do dijagnoze, koagulacijske podatke, bolnički tijek i ishod. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja zabilježen je porast incidencije kasne KNVK u Albaniji, što se očitovalo stopom IKK od ≈20/100.000 živorođenih, čak i uz profi laksu od 1 mg vitamina K i.m. u prvom satu života. Najčešće manifestacije bile su konvulzije (100%) i povraćanje (42,8%). Najčešći nalazi pregleda bili su koma (85,7%) i izbočenje fontanele (71,4%). Radiološki nalazi su se razlikovali, a uključivali su subduralne (71,4%), parenhimne (14,3%) i intraventrikulske (14,3%) nalaze. Kirurška evakuacija IKK izvedena je samo u jednog bolesnika. Odgođena dijagnoza zabilježena je u dvoje (28,6%) bolesnika, oboje su umrli. U zaključku, profi laksa vitaminom K 1 mg i.m pri rođenju mogla bi biti nedovoljna za sprječavanje kasne KNVK. Pedijatri bi trebali voditi računa o mogućoj KNVK kod dojenčadi, jer su rano prepoznavanje i liječenje važni za snižavanje smrtnosti udružene s ovom bolešću.

Deskripori: vitamin K-nedostatak, terapija; intrakranijsko krvarenje
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 2, travanj - lipanj 2014
Autori: Ilirjana Klironomi, Ermela Celaj, Elmira Kola, Robert Lluka, Durim Sala, Irena Kito, Durim Celaj, Inva Gjeta, Sashenka Sallabanda
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:101-106
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.18

Opširnije