Utječu li antispazmodici na tjelesni sastav i stopu bazalnog metabolizma u bolesnika s cerebralnom paralizom?

Cilj rada je opisati razlike u stopi bazalnog metabolizma, antropometrijskim mjerama i tjelesnom sastavu između bolesnika s cerebralnom paralizom (CP) na terapiji antispazmodičnim lijekovima i bez ove terapije. U studiju su bila uključena djeca s dijagnosticiranom CP i kontrolna skupina zdrave djece. Bolesnici su podijeljeni u dvije skupine: bolesnici na terapiji antispazmodicima (skupina 1.) i bolesnici bez terapije antispazmodicima (skupina 2.). Bilo je 34 djece s CP srednje dobi 7,57±3,62 godine. Iako su mjere tjelesne mase i visine bile značajno niže u skupinama bolesnika u usporedbi s kontrolnom skupinom zdrave djece, nije bilo značajne razlike među skupinama 1. i 2. Među ovim skupinama nije bilo statistički značajne razlike ni u vrijednostima indeksa tjelesne mase, kožnog nabora tricepsa i subskapularnog kožnog nabora, obujma nadlaktice i omjera obujma struka i bokova. U skupinama bolesnika zabilježene su značajno niže vrijednosti krte mase, suhe mase, tjelesne stanične mase, stope bazalnog metabolizma i indeksa bezmasne mase u usporedbi s kontrolnom skupinom, nije bilo značajne razlike između skupina 1. i 2. prema postotku masti, masi masti, ukupnoj tjelesnoj vodi, indeksu tjelesne masne mase, krtoj masi, suhoj masi, tjelesnoj staničnoj masi, stopi bazalnog metabolizma, indeksu bezmasne mase i omjeru stope bazalnog metabolizma/tjelesne mase. Zaključuje se da su potrebna daljnja ispitivanja kako bi se utvrdio stvarni učinak antispazmodičnih lijekova na tjelesni sastav kod CP.

Ključne riječi: cerebralna paraliza; antispazmodični lijekovi; antropometrijske mjere; bazalni metabolizam; dijete, predškolsko; dijete
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 2, travanj - lipanj 2014
Autori: Erhan Bayram, Yasemin Topcu, Ebru Sahin, Uluc Yis, Ozlen Peker, Nur Arslan, Semra Hiz Kurul
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:95-100
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.17

Opširnije