Pojavnost ciste koledokusa i cjelo životni tijek praćenja bolesnika

Poštovana gospođo urednice, Osobitom smo pozornošću pročitali prikaz bolesnika „Gigantska cista koledokusa u djeteta“, rad Mislava Bastića i sur., koji ste objavili u čaopisu Paediatria Croatica 2013;57:264-7. Iako rijetka, cistična dilatacija zajedničkog žučnog voda zanimljiv je klinički problem.

U uvodu svoga prikaza kolega Bastić i sur. navode pojavnost ove anomalije od 1:13 000 živorođene djece. Tragom toga može se zaključiti kako se u Hrvatskoj svake godine rađa troje djece s kongenitalnom cistom koledokusa. Hrvatska nema objavljenu epidemiološku studiju pojavnosti ove anomalije. Prema javno dostupnim podatcima HZZO-a u dvogodišnjem razdoblju (2010. i 2011. god.) liječen je samo jedan bolesnik s kongenitalnom cistom koledokusa, a rođeno je 85 914 djece. U trogodišenjem razdoblju 2011.- 2013. godine mi u KBC-u Zagreb liječili smo samo dvoje bolesnika s ovom anomalijom. U stručnoj publicistici o kongenitalnoj cisti koledokusa pojavnost ove anomalije u velikom je rasponu i kreće se od 1:13 000-2 000 000 živorođene djece (1). U Japanu kongenitalna cista koledokusa ekstremno je česta, a pojavnost joj iznosi 1:1 000 živorođene djece. Za neazijsku populaciju autori najčešće navode pojavnost ove anomalije od 1:100 000-150 000 rođene djece (2). U raspravi u dijelu o „adultnom“ obliku ciste koledokusa navodi se kako je „uputno reseciranu cistu poslati na patohistološku obradu“. No treba jasno naglasiti kako svaku cistu koledokusa treba resecirati u potpunosti do u zdravo tkivo, a patološku analizu načiniti bez obzira na to je li riječ o „adultnom“ obliku ili nije. Izostanak mateplazije rubnog epitela uklonjene ciste ne otklanja moguću naknadnu pojavu kolangiokarcinoma ostatnog bilijarnog stabla (učestalost nastanka je 0,7-6% u djece, a kod bolesnika starije dobne skupine i značajno češće) (3, 4).
Uz maligne moguće su i druge kasne komplikacije, stoga pedijatri i liječnici obiteljske medicine trebaju znati da je djetetu koje je imalo kongenitalnu cistu koledokusa potrebno cjeloživotno praćenje.

LITERATURA
1. Shah JO, Shera AH, Zargar SHA, et al. Choledochal cysts in children and adults with contrasting profi les: 11-year experience at a tertiary care center in Kashmir. World J Surg. 2009;33:2403–11. http://dx.doi.org/10.1007/s00268-009-0184-2
2. Lu S. Biliary cysts and strictures. In: Kaplowitz N, editor. Liver and Biliary Diseases. Baltimore; Williams and Wilkins: 1996:739-53.
3. Singham J, Yoshida EM, Scudamore CH. Choledochal cysts. Part 3 of 3: Management. Can J Surg. 2010;53:51-6.
4. Lee S, Jang J, Lee Y, et al. Choledochal cyst and associated malignant tumors in adults: A multicenter survey in South Korea. Arch Surg. 2011;146:1178-84. http://dx.doi.org/10.1001/archsurg.2011.243
Ključne riječi:
Kategorija: Pismo uredniku
Broj: Vol. 58, No 1, siječanj - ožujak 2014
Autori: Antabak A., Vuković J., Mađarić M.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:73
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.14

Opširnije