Poteškoće u dijagnosticiranju osteoid osteoma vrata talusa

Ovim prikazom bolesnika želimo upozoriti na otežano postavljanje dijagnoze kad je osteoid osteom lokaliziran na vratu talusa. Osim nespecifi čne kliničke slike, dodatna poteškoća dijagnostici je to što se osteoid osteom te lokalizacije teško uočava na magnetskoj rezonanciji koja je danas prvi izbor u slikovnoj dijagnostici bolnih stanja zgloba. Prikazujemo slučaj bolesnice koja je u životnoj dobi od 15 godina počela osjećati bolove u lijevom gležnju, i to bez prethodne ozljede. Tijekom liječenja učinjene su dvije magnetske rezonancije gležnja te jedan artroskopski zahvat bez ikakvog poboljšanja. Nakon detaljno uzete anamneze i pregleda u našoj klinici posumnjalo se na osteoid osteom vrata talusa, pa je učinjena kompjuterska tomografi ja koja je potvrdila tu sumnju. Načinjen je ponovni artroskopski zahvat tijekom kojeg je obavljena djelomična sinoviektomija i uklonjen tumor, a patohistološka je analiza potvrdila da je riječ o osteoid osteomu. Od operacijskog zahvata bolesnica se više nije žalila ni na kakvu bol u gležnju, pa ni prilikom hoda niti u mirovanju, a nakon šest mjeseci se u potpunosti vratila svojim športskim aktivnostima. Osteoid osteom koji se nalazi unutar ili u neposrednoj blizini zgloba često uzrokuje nespecifi čnu kliničku sliku koja može odvesti na dijagnostičku stranputicu, zbog čega se može za dulje vrijeme odgoditi postavljanje točne dijagnoze, a time i početak djelotvornog liječenja. U slučaju sumnje na osteoid osteom vrata talusa slikovna metoda izbora je kompjuterska tomografi ja, a od velike je važnosti i komunikacija između kliničara i radiologa, jer će točnost dijagnosticiranja biti značajno veća ako je radiolog upoznat o sumnji na osteoid osteom.

Ključne riječi: osteoma, osteoid; subtalarni zglob; magnetska rezonanca; tomografi ja, kompjuterska; artroskopija; adolescent
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 58, No 1, siječanj - ožujak 2014
Autori: Barbarić K., Dimnjaković D., Bergovec M., Smoljanović T., Bojanić I.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:63-7
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.12

Opširnije