Tuberkuloza dječje dobi

Tijekom desetogodišnjeg razdoblja (1991. - 2000.) bolnički je od tuberkuloze liječeno 556-ero djece u dobi od 0-l4. godine. Kontinuiranim praćenjem i retrogradnom analizom dane su njihove epidemiološke i kliničke značajke. Epidemiološki je tako utvrđeno da ih je iz Zagreba i Zagrebačke županije bilo 40,5%, ostalih županija 43,4%, a prognanika 16,2%. Kontakt je utvrđen u 82,2%, najčešće obiteljski u 65%. Najmlađe dobi od 0-4 godine bilo je 32,2%, od 5-9 godina 30,6%, od 10-14 godina 37,2%. Kliničke značajke: simptomi bolesti utvrđeni su u 47,9% bolesnika. Tuberkulinsku hiperreaktivnost 15 mm imalo je 68,7%, a mikobakterij tuberkuloze dokazan je u 17,4% bolesnika. Rengenološka limfadenopatija, bilo samostalna ili s infiltracijom, nađena je u 76,4%. Samu infiltraciju imalo je 11,3% bolesnika, a svih ostalih radioloških oblika tuberkuloze bilo je 12,2%. Među njima je najbrojniji bio je pleuritis sa 4,6%, te milijarna tuberkuloza u 1,4% od ukupnog broja bolesnika. Među bronhoskopiranim infiltrativno-kompresijske promjene nađene su u 20,5%, a perforaciju bronha imalo je 1,4% bolesnika. Epidemiološke i kliničke značajke pridonose dijagnozi i svrhovitom liječenju bolesnika.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 46, No 1, siječanj - ožujak 2002
Autori: I. Koncul, K. Kovač, M. Raos, I. Zoričić-Letoja, B. Koncul-Borošak
Referenca rada:
DOI: