Slikovne dijagnostičke metode u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa: od početaka do danas

Vezikoureteralni refluks često se dijagnosticira u djece i može biti povezan s refluksnom nefropatijom. Neki bolesnici s refluksnom nefropatijom razviju kroničnu bolest bubrega, hipertenziju, a u malog broja bolesnika bolest progredira do kronične renalne insufi cijencije. Identifi kacija bolesnika s ovim kliničkim karakteristikama cilj je kliničke, biokemijske kao i radiološke procjene djece s prenatalno dijagnosticiranom hidronefrozom ili febrilnom uroinfekcijom. Cilj slikovnih dijagnostičkih postupaka je postaviti dijagnozu s visokim stupnjem osjetljivosti i specifi čnosti, kako bi se započelo ispravno liječenje i odredila prognoza. Dijagnostika vezikoureteralnog refluksa relativno je jednostavan i dobro utvrđen postupak. Sve je veća svijest o potencijalnim štetnim učincima izloženosti radijaciji kod nekih dijagnostičkih postupaka kao i invazivnosti dijagnostike vezikoureteralnog refluksa, što može biti neugodno iskustvo za djecu i roditelje. Slijedom navedenog, imperativ za dječjeg radiologa, zajedno s pedijatrijskim urologom i nefrologom, reevaluacija je indikacija i ciljeva u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa, redefi niranje dijagnostičkih slikovnih metoda koje se primjenjuju za postavljanje dijagnoze i praćenje. U članku se analiziraju današnje slikovne metode koje se primjenjuju u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa, njihove značajke, prednosti i nedostatci.

Ključne riječi: vezikoureteralni refluks; slikovne dijagnostičke metode; dijagnostika
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 58, No 1, siječanj - ožujak 2014
Autori: Roić G., Cvitković Roić A., Grmoja T., Posarić V., Marijanović J., Miletić D., Palčić I.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:51-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.8

Opširnije