Vezikoureteralni refluks i poremećaji funkcije donjeg mokraćnog sustava

Vezikoureteralni refl uks, koji je posljedica kongenitalne anomalije vezikoureteralnog spoja, dobro je poznat entitet. U posljednjih nekoliko desetljeća raste spoznaja o uskoj povezanosti poremećaja funkcije donjeg mokraćnog sustava i vezikoureteralnog refl uksa. Najčešći oblici poremećaja funkcije donjeg mokraćnog sustava koji su povezani s vezikoureteralnim refl uksom nestabilni su mokraćni mjehur (“overactive bladder”) i disfunkcijsko mokrenje. Brojni autori upućuju na povezanost refl uksa s neneurogenim i neurogenim disfunkcijama donjeg mokraćnog sustava. U ovom preglednom radu željeli smo naglasiti važnost prepoznavanja poremećaja funkcije donjeg urotrakta u djece s vezikoureteralnim refl uksom, s obzirom na to da je postojanje disfunkcije negativan prognostički čimbenik za spontano povlačanje vezikoureteralnog refl uksa. Također, kirurško liječenje vezikoureteralnog refl uksa u djeteta s poremećajem funkcije donjeg urotrakta često rezultira neuspjehom. Važno je rano dijagnosticirati disfunkciju donjeg mokraćnog sustava kod svakog djeteta s vezikoureteralnim refl uksom zbog različitog dijagnostičkog i terapijskog pristupa.

Ključne riječi: vezikoureteralni refl uks; mokraćni, mjegur, neurogeni
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 58, No 1, siječanj - ožujak 2014
Autori: Cvitković Roić A., Roić G., Valent Morić B., Palčić I.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:47-50
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.8

Opširnije