Mogućnosti provedbe fluoridacije zuba s obzirom na koncentraciju fl uora u vodi za piće Primorsko-goranske županije

Cilj ovog rada bio je istražiti kolike su koncentracije fluora u vodi za piće u Primorsko-goranskoj županiji, te na temelju tih podataka dati smjernice o mogućnostima fluoridacije na ovom području. Podatci o koncentraciji fl uora u vodi za piće ispitivali su se u Zdravstveno ekološkom odjelu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Koncentracija fluora mjerila se ionskom kromatografijom. Postotak stanovništva priključenog na sustav javne vodoopskrbe u Primorsko-goranskoj županiji je oko 96%, što je znatno više od prosjeka u ostatku zemlje (74%). Sustav javne vodoopskrbe u Primorsko-goranskoj županiji organiziran je kroz 9 vodoopskrbnih sustava. Prosječna koncentracija fl uora izmjerena u vodoopskrbnim sustavima Primorsko-goranske županije kroz petogodišnje razdoblje iznosi: Rijeka 0.010 mg F-/l, Opatija 0.020 mg F-/l, Crikvenica - Novi Vinodolski 0.007 mg F-/l, Delnice 0.029 mg F-/l, Vrbovsko 0.038 mg F-/l, Čabar 0.031 mg F-/l, Krk 0.044 mg F-/l, Cres – Lošinj 0.054 mg F-/l, Rab 0.090 mg F-/l. U sustavu javne vodoopskrbe Primorsko-goranske županije ne provodi se umjetna fluoridacija pitke vode. Koncentracija fl uora u vodi je niska i kreće se od <0.002 mg F-/l u Opatiji do 0.220 mg F-/l na Rabu s prosječnom vrijednšću od 0.034 mg F-/l. S obzirom na količinu fluora u vodi za piće može se nesmetano fluoridirati drugim sredstvima za fluoridaciju u individualno prilagođenim dozama.

Ključne riječi: fluor; fl uoridacija; voda za piće; zubni karijes
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 1, siječanj - ožujak 2014
Autori: Bakarčić D., Ivančić Jokić N., Negovetić Vranić D., Majstorović M., Vukić Lušić D., Blečić E., Gržić R.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:25-30
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.7

Opširnije