Prirođena stenoza bronha uzrokovana membranom

uzrok bronhalne stenoze su sluzničke membrane. Anomalija se očituje kliničkom slikom novorođenačke dispneje ili kasnije wheezingom različitog stupnja težine. Prikazano je devetomjesečno žensko dijete koje je neposredno nakon poroda razvilo sindrom novorođenačke dispneje. Kasnije razvija wheezing umjerenog stupnja, s radiološkim nalazom hiperinflacije lijevog plućnog krila i pomaka sredoprsja u desno. Dijagnoza je postavljena bronhoskopski, teža stenoza desnog glavnog bronha s membranom bronha. Indicirala se i izvršila resekcija bronhalne membrane CO2-laserom u općoj anesteziji. Zahvat je prošao bez komplikacije, dijete je dobro i bez tegoba.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 46, No 1, siječanj - ožujak 2002
Autori: M. Raos, Ž. Bumber, N. Peruško Matasić, D. Ćaleta
Referenca rada:
DOI: