Uloga pulsoksimetrijskog simulatora u ispitu paramedicinskih studenata iz pedijatrijske reanimacije

Ispravna simulacija jedan je od najvažnijih aspekata napredne potpore za održavanje života. Naša radna skupina izradila je pulsoksimetrijski simulator koji pomaže našim studentima u donošenju odluka. Zadaci procjene bolesnika postavljeni pred paramedicinske studente ispitivani su za vrijeme ispita iz pedijatrijske reanimacije. Glavno pitanje bilo je kako pulsoksimetrijski simulator utječe na postupke naših studenata u procjeni bolesnika u simuliranoj situaciji pedijatrijske reanimacije. Ovo poprečno ispitivanje provedeno je među 87 paramedicinskih prvostupnika. Zadaci kod procjene bolesnika ispitivani su za vrijeme ispita iz reanimacije pomoću kontrolnih lista. Studenti su podijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina imala je za ispitnu situaciju na raspolaganju pulsoksimetrijski simulator, dok je druga skupina studenata mogla dobiti samo usmene podatke o zasićenju kisikom i perifernom pulsu. Dišne putove pregledalo je (p=0,046) i periferni puls izmjerilo (p=0,002) više studenata koji su imali na raspolaganju pulsoksimetrijski simulator u usporedbi s onima koji su ove podatke morali zatražiti od asistenta. Zaključuje se kako pulsoksimetrijski simulator može utjecati na uspjeh studenata u procjeni bolesnika tijekom simulirane situacije pedijatrijske reanimacije.

Ključne riječi: edukacija; procjena ishoda bolesnika; oksimetrija; reanimacija; simulacija bolesnika
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 1, siječanj - ožujak 2014
Autori: Marton J., Máté O., Pék E., Nagy G., Deutsch K., Radnai B., Betlehem J.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:18-24
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.6

Opširnije