Urolitijaza – potencijalna komplikacija terapije ceftriaksonom

Svrha studije je bila procijeniti rizik nastanka urolitijaze u djece liječene ceftiaksonom. Retrospektivno je analizirano 238-ero djece s cistopijelonefritisom, liječene u 2011. godini, cefriaksonom u standardnoj dozi od 60 mg/kg/dan kroz 10 dana. Slikovnom obradom u 74-ero djece nađene su anomalije mokraćnog sustava, od čega u njih 66-ero vezikoureteralni refl uks, a u 7-ero hidronefroza. Ni u jednog dijeteta nije nađena urolitijaza. Kliničkim praćenjem kroz mjesec dana nije bilo kliničkih i/ili laboratorijskih indirektnih znakova urolitijaze. Može se zaključiti da je liječenje cefriaksonom u standardnoj dozi i dužini trajanja sigurno. Oprez je nužan ako su potrebne više doze i/ili produženo davanje. U tom slučaju preporučujemo višekratni ultrazvučni pregled mokraćnog sustava i žučnjaka, probir na hiperkalciuriju i alkalinizaciju urina.

Ključne riječi: ceftriakson; urinarni kamenac; urinarne infekcije
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 1, siječanj - ožujak 2014
Autori: Turudić D., Batinić D., Miše B., Habuš I., Spajić M., Krnjak G., Milošević D.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:15-7
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.3

Opširnije