Rano otkrivanje razvojnih poremećaja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Cilj ovog rada je analiza načina otkrivanja razvojnih poremećaja u djece u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Analizirani su podatci iz zdravstvenih kartona 2 634-ero djece koja su pregledana u dječjem dispanzeru u Vojnoj bolnici u Skoplju, Republici Makedoniji u razdoblju od 2000.-2009. godine. Djeca su rođena u razdoblju od 1990. do 2009. godine. U našoj retrospektivnoj studiji analizirali smo Registar visokog rizika i prikupili smo podatke o 211 588 pregleda. Također smo proveli nestrukturirani razgovor s pedijatrima. Za statističku analizu podataka primijenili smo hi-kvadrat test s razinom značajnosti p <0,05. U razdoblju 2000.-2009. razvojni poremećaji otkriveni su u 172-je djece (6,5%), 112 muškog i 60 ženskog spola. Većina djece (81,9%) imalo je specifi čne razvojne poremećaje govora i jezika. Od ukupnog broja djece 272-je (10,3%) imalo je perinatalne biološke čimbenike rizika. Pedeset i sedmero djece s rizičnim čimbenicima (21%) imalo je razvojnih poremećaja. Naša studija pokazuje da su razvojni poremećaji u većini djece otkriveni nakon 24. mjeseca života. Većina djece s poteškoćama u razvoju bila je muškog spola. Zbog intenzivnijeg praćenja razvojni poremećaji u djece rođene s perinatalnim biološkim čimbenicima rizika otkriveni su ranije od onih u djece rođene bez rizičnih čimbenika. Daljnje studije mogle bi se usredotočiti na prevenciju rizičnih čimbenika i razvojnih poremećaja.

Ključne riječi: rano otkrivanje; razvojni poremećaji; rizični čimbenici
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 1, siječanj - ožujak 2014
Autori: Ristovska L., Jachova Z., Trajkovski V.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:8-14
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.2

Opširnije