Upalna bolest crijeva kod djece: iskustva tercijarne dječje bolnice

Cilj istraživanja je bila procjena kliničke značajke i dijagnostički postupak kod novootkrivenih bolesnika s kroničnom upalnom bolesti crijeva u našem centru. Prospektivno smo prikupili podatke sve djece (n=158) s dijagnozom kronične upalne bolesti crijeva u našem centru od siječnja 2004. do rujna 2012. U razdoblju od 8,7 godina kod 78-ero (49,4%) bolesnika postavljena je dijagnoza Crohnove bolesti, kod 73-je (46,2%) ulceroznog kolitisa i u 7-ero (4,4%) nedeterminiranog kolitisa. O Crohnovoj bolesti: a. PCDAI je iznosio 29,4 (raspon 15-60) u trenutku dijagnoze, b. najčešći simptomi su bili abdominalna bol, proljev i gubitak na tjelesnoj masi, c. 28-ero (35,9%) ih je imalo usporen rast u trenutku dijagnoze, d. najčešća zahvaćenost bolesti je bila ileokolična (48;61,5%), u 37-ero (47,4%) utvrđena je perianalna bolest, dok je kod 26-ero (33,3%) bolesnika bio zahvaćen i gornji dio probavne cijevi. O ulceroznom kolitisu: a. uočen je značajan porast incidencije u posljednje dvije godine, b. PUCAI je iznosio 26,2 (raspon 10->65) u trenutku dijagnoze, c. najčešći simptomi su bili proljev i krv u stolici, d. većina bolesnika je imala pankolitis (n=40, 54,7%) ili ekstenzivni kolitis (n=10, 13,4%). Uloga pasaže tankog crijeva nam je ostala upitna, jer je samo u 31,3% bolesnika s Crohnovom bolesti potvrdila endoskopski utvrđenu zahvaćenost terminalnog ileuma. Nije uočena razlika u pojavnosti između Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa. Štoviše, prema kraju studije više je bilo djece s dijagnosticiranim ulceroznim kolitisom. Naši bolesnici su se prezentirali s ekstenzivnim oblikom bolesti. Preporuka je primjena MR enterografi je kad god je to moguće.

Ključne riječi: upalne bolesti crijeva
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 1, siječanj - ožujak 2014
Autori:  Močić Pavić A., Hojsak I., Mišak Z., Kolaček S.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:1-7
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.1

Opširnije