Stručna povezanost infektologa i liječnika u dječjoj ambulanti

Autor se zauzima za bolju suradnju i stručnu povezanost infektologa i liječnika u dječjoj ambulanti. Osobito se ističe neophodnost konstruktivnog odnosa s pedijatrima i drugim liječnicima opće ili obiteljske medicine. Navodi se korist od interdisciplinarne suradnje, kako za bolesno dijete, tako i za struku u cjelini. Multicentrična iskustva se kumuliraju, a multikauzalnu problematiku rješava ekipa u kojoj je i infektolog dio tima. Stručna povezanost označena je kao tradicionalni izazov, uz dodatnu pedijatrijsku edukaciju polikliničkog infektologa u ambulanti za dječje zarazne bolesti. Zaključno se naglašava kako je cilj rasprave da pomogne razinu suradnje u dnevnoj operativi, koja u nekim svojim segmentima još nije zaživjela u svakodnevnoj komunikaciji liječnika koji se bave zdravstvenim problemima djece. Zaključci ne smiju ostati samo deklarativni, već u svojoj konačnici moraju pružiti veći standard medicinskih usluga oboljelom djetetu.
Ključne riječi:
Kategorija: Zaštita djeteta
Broj: Vol. 46, No 1, siječanj - ožujak 2002
Autori: M. Himbele
Referenca rada:
DOI: