Međunarodni sustav nomenklature u humanoj citogenetici – ISCN 2013. Izmjene i dopune novom izdanju

Međunarodni sustav nomenklature u humanoj citogenetici (engl. International System for Human Cytogenetic Nomenclature, ISCN) središnja je referenca za opisivanje kromosomskog sastava u čovjeka. Nedavno objavljeno novo izdanje, ISCN 2013. je cjelovita revizija prehodne publikacije ISCN 2009. Cilj ovog članka je dati pregled izmjena u nomenklaturi u pojedinim poglavljima ISCN-a 2013. u uspredbi s ISCN-om 2009. Smjernice i preporuke namijenjene su citogenetičarima kako bi pomogli pri prijelazu u uporabi najnovije nomenklature za prikazivanje nalaza u citogenetici i molekularnoj citogenetici.

Ključne riječi: kromosomi; citogenetika; kariotip; kromosomske aberacije
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 57, No 4, listopad - prosinac 2013
Autori: Leona Morožin Pohovski
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:369-73
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2013.11

Opširnije