Uhranjenost djece pri pregledu za upis u osnovnu školu u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji

U radu su prikazani rezultati istraživanja stanja uhranjenosti djece pri upisu u osnovnu školu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Cilj rada je utvrditi koliko su okolinski, socio-ekonomski čimbenici, povezani s tjelesnom uhranjenošću djece pri upisu u školu. Istraživanjem je obuhvaćeno 1399-ero djece, 752 dječaka i 647 djevojčica, što čini 98% školskih obveznika županije. Uzeti su anamnestički podatci i učinjen fizikalni status. Tjelesna uhranjenost ispitanika procijenjena je: a) položajem tjelesne mase u centilnoj distribuciji, b) izračunom BMI (body mass index), c) određivanjem položaja tjelesne mase prema tjelesnoj visini u centilnoj distribuciji. Prosječna masa dječaka iznosila je 22,9 kg, a djevojčica 22,6 kg (obje između 25. i 50. centile). Prosječne vrijednosti BMI za dječake iznosile su 15,42, a za djevojčice 15,40. Prema centilnoj distribuciji tjelesne mase prema tjelesnoj visini 112 (14,9%) dječaka i 102 (16,4%) djevojčica je neishranjeno. Preuhranjeno je 57 (7,6%) dječaka i 64 (9,9%) djevojčica. U djevojčica je uočen porast vrijednosti BMI s višom naobrazbom roditelja. Dječaci koji potječu iz ruralnih sredina neishranjeniji su nego dječaci iz urbanih sredina. Od ukupnog broja djece koja su pohađala vrtić, prema kriteriju centilne distribucije tjelesne mase prema tjelesnoj visini, neishranjeno je 11,8% dječaka i 11,7% djevojčica, a preuhranjeno 7,7% dječaka i 14,5% djevojčica. Broj neishranjenih dječaka i djevojčica koji su pohađali vrtić je manji, a broj preuhranjenih veći, u usporedbi s onima koji vrtić nisu pohađali. U odnosu na protekle tri godine nekoliko je puta povećan broj neishranjenih dječaka i djevojčica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 45, No 4, listopad - prosinac 2001
Autori: A. Šelović, V. Jureša
Referenca rada:
DOI: