Genetika u razumijevanju sindroma hipoplastičnog lijevog srca

Prikazuju se metode istraživanja kompleksne heterogeneičnosti na primjeru razjašnjenja etiopatogenetske osnove sindroma hipoplastičnog lijevog srca. Istražuje se također i zajednička genetička osnova grješaka izlaznog trakta lijeve klijetke, pri čemu se uz sindrom hipoplastičnog lijevog srca nalazi bikuspidna aortna valvula, stenoza aortne valvule, koarktacija aorte, dilatacija ascedentne aorte te sindrom Shone. Dokazi o međusobnoj povezanosti ovih grješaka sa zajdničkim etiopatogenetskim izvorom prikazuju se kroz literaturu na osnovi epidemioloških spoznaja, analize pojavnosti spomenutih grješaka u obiteljima ili manjim skupinama te na osnovi obiteljskog stabla. Prikazuju se suvremene metode ocjene poligenskih utjecaja prema LOD biljegu s razinom značajnosti koja se označava kao suspektna ili signifi kantna. Hipoplastično lijevo srce povezano je na kromosomskim regijama 10q22 i 6q23 s maksimalnim logaritmom povezanosti 3.1 i 3.2 (p<0001). U skupini bolesnika sa sindromom hipoplastičnog lijevog srca i bikuspidnom aortnom valvulom lokus 14q23 pokazao je ekstremno visok stupanj povezanosti (LOD 4.1) ovih dviju grješaka. Opisuje se najnovija studija Hintona i sur. (2008. i 2009.), MacBridgea (2009. i 2010.) te Garga i sur. (Nature 2011.) s opisom metoda, tabličnim prikazima i višespojnim LOD biljezima uz odgovarajuću raspravu. Na kraju se iznose vlastita iskustva na studiji o bikuspidnoj aortnoj valvuli i poveznosti ove lezije s drugim bolestima izlaznog trakta lijeve klijetke na 100 bolesnika u retrospektivnoj studiji od 10 godina.

Ključne riječi: genetička heterogenost; sindrom hipoplastičnog lijevog srca; bikuspidna aortna valvula
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 57, No 4, listopad - prosinac 2013
Autori: Ivan Malčić, Andrea Dasović-Buljević, Josipa Grgat
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:331-7
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2013.5

Opširnije