Primjena forenzične DNA analize: interdisciplinarna perspektiva

DNA analiza danas nedvojbeno ima nezamjenjivu ulogu u sveukupnim forenzičnim znanostima. Otkriće i primjena molekularnih STR biljega značajno je unaprijedila forenzičnu DNA analizu. Najbolje ispitivani i najčešće uključivani u analize individualne i populacijske raznolikosti su tetranukleotidni STR biljezi. Uporaba SNP molekularnih biljega jedan je od novijih pristupa u populacijsko-genetičkim studijama, medicinskoj dijagnostici i testiranju identiteta. Najveći dio SNP-ova sastavni je dio nekodirajućeg dijela genoma, pa se smatra da su selektivno neutralni. Ipak, postoji određeni broj SNP-ova smještenih u kodirajućoj regiji genoma (cSNP) i oni mogu utjecati na razvoj različitih multifaktorskih bolesti. Za razliku od autosomnih biljega koji variraju kroz generacije, Y-vezani i mitohondrijski biljezi prolaze kroz generacijske barijere neizmijenjeni (u odsutnosti mutacija), zbog čega se često primjenjuju u populacijskoj, humanoj i forenzičnoj genetici za praćenje roditeljskih linija. Kromosom Y ima važnu ulogu u slučajevima silovanja te kod utvrđivanja migracije pojedinih naroda. Razvojem molekularnih metoda proteklih godina uloga DNA analize u animalnoj i biljnoj forenzici postala je vrlo značajna. Broj sudskih predmeta u kojima su kao dokazi primjenjivani tragovi životinjskog i biljnog podrijetla značajno je porastao. DNA tehnologija također ima vrlo važnu ulogu u identifi kaciji mikroorganizama koje je moguće upotrijebiti radi bioterorističkog napada. Primjena utvrđivanja identiteta analizom DNA posebno je važna kod otkrivanja žrtava trgovine ljudima, žrtava seksualnog i radnog iskorištavanja te suzbijanja nezakonitih useljavanja i nezakonitih posvojenja. Najnoviji trend u području forenzične genetike je DNA fenotipizacija. Primjenom SNP biljega u procesu genotipizacije pokušavaju se predvidjeti pojedine fenotipske karakteristike, poput boje kože, očiju, kose i sl., radi utvrđivanja identiteta posmrtnih ostataka ili individualizacije osobe koja je ostavila biološki trag.

Ključne riječi: biometrička identifi kacija; biološki markeri; forenzična medicina; bioterorizam; emigracija i imigracija
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 57, No 4, listopad - prosinac 2013
Autori: Petar Projić, Gordan Lauc, Dragan Primorac
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:301-311
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2013.2

Opširnije