Periferna manifestacija središnje paralize facijalisa

Paraliza facijalisa kod djece može biti prirođena ili uzrokovana neoplastičnim, infektivnim ili traumatskim stanjima. Iako se kao najčešći uzrok susreće idiopatska (Bellova pareza) facijalnog živca, paraliza facijalisa može biti prvi i jedini simptom neke teže osnovne bolesti. Prijašnja ispitivanja u dječjoj populaciji opisuju tumor kao uzrok paralize facijalisa u 2%-12% slučajeva. Jedan od najtežih propusta za kliničara može biti da jednostavno pretpostavi kako dijete s paralizom facijalisa ima Bellovu parezu, pa nije potrebna potpuna i sveobuhvatna procjena druge moguće etiologije. Ovdje se prikazuje slučaj dojenčeta s očno-kožnim albinizmom, koje je došlo dugotrajne periferne paralize facijalisa i u kojega je magnetskom rezonancijom sa zakašnjenjem utvrđen tumor mozga kao uzrok ovoga stanja. Kod našega bolesnika je najizrazitija bila periferna manifestacija središnje paralize facijalisa; da nije napravljena magnetska rezonancija, ova potencijalno teška dijagnoza mogla se previdjeti. Kod svakog bolesnika koji očituje perifernu paralizu facijalisa treba uzeti potpunu medicinsku anamnezu i napraviti temeljit fi zikalni pregled, naročito kod dojenčadi gdje se tomografi jom ili magnetskom rezonancijom glave mogu zasigurno izbjeći krive dijagnoze.

Ključne riječi: paraliza facijalisa; albinizam, očno-kožni; Bellova pareza; tumori mozga; dojenče
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 57, No 3, srpanj - rujan 2013
Autori: Ömer Bektaş, Funda Kurt, Banu Katlan, Veli Korkmaz, Emine Suskan, Gülhis Deda
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:260-63
DOI:

Opširnije