Bol u križima i leđima u djece i adolescenata - novije spoznaje

Učestalost križobolja i leđobolja u djece i adolescenata je u porastu i postaje jedan od češćih razloga odlaska liječniku. Većina križobolja i leđobolja je „nespecifi čna“ i povezana je s promjenom načina života, sa smanjenim kretanjem i dužim sjedenjem te „preopterećenjem“ kralježnice i muskulature trupa. Bolna kontrakura kralježnice, dugotrajniji i noćni bolovi, bolovi koji se pojačavaju s kretanjem i aktivnošću, kihanjem i drugim aktivnostima koje povećavaju intraabdominalni tlak, neurološki ispad, povišena tjelesna temperatura upućuju na organski uzrok bolova „specifi čnu“ križobolju i leđobolju. Pomna anamneza i klinički pregled uz rengenograme osnova su dijagnoze. Od drugih slikovnih metoda magnetska rezonanacija je često ključ dijagnoze.

Ključne riječi: križobolja, leđobolja; djeca; adolescenti
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 57, No 3, srpanj - rujan 2013
Autori: Tomislav Đapić, Ana Vuković Pirkl, Šandor Roth, Igor Šmigovec, Marjeta Majer
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:246-51
DOI:

Opširnije