Učestalost oralnih lezija u djece u Hrvatskoj

S obzirom na nedostatne i različite podatke o učestalosti oralnih mukoznih lezija u djece i adolescenata u svijetu, istraživali smo njihovu učestalost u djece i adolescenata na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Od ukupno 4 523-je bolesnika primljenih u Zavod za oralnu medicinu, u trogodišnjem razdoblju, bilo je 142-je djece i adolescenata u dobi od 1 do 19 godina života. Podatci su iz bolesničkih kartona organizirani u datoteku u kojoj su navedeni dob, spol, medicinska anamneza, klinički izgled lezija, laboratorijski, mikrobiološki, radiološki i histopatološki nalazi, kad je bilo potrebno. Lezije oralne sluznice zabilježene su prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije. Najčešća lezija na oralnoj sluznici bila je primarni herpetični gingivostomatitis (21,12%), potom su slijedile rekurentne aftozne ulceracije (14,08%), traumatske lezije (11,9%) i geografski jezik (13,38%). Nisu dobivene značajne razlike u pojavnosti oralnih bolesti u djece s obzirom na njihovu dob, osim u slučaju rekurentnih aftoznih ulceracija i primarnog herpetičnog gingivostomatitisa. Razlike između dječaka i djevojčica nisu utvrđene ni kod herpesa niti kod rekurentnih aftoznih ulceracija (p=0,704). Nije bilo značajne razlike između dječaka i djevojčica u učestalosti oralnih lezija, kao što nije bilo ni značajnih razlika u oralnim bolestima s obzirom na dob djece, osim u slučaju rekurentnih aftoznih ulceracija i primarnog herpetičnog gingivostomatitisa. Primarni herpetični gingivostomatitis se češće javljao u djece u dobi od 1-6 godina, dok su se rekurentne aftozne ulceracije češće javljale u starijoj dobnoj skupini. Nije bilo povezanosti oralnih lezija sa sistemskim bolestima.

Ključne riječi: epidemiologija; djeca; adolescenti; bolesti usne šupljine; prevalencija; Hrvatska
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 57, No 3, srpanj - rujan 2013
Autori: Vanja Vučićević Boras, Ana Andabak Rogulj, Ivan Alajbeg, Ivana Škrinjar, Božana Lončar Brzak, Vlaho Brailo, Danica Vidović Juras, Željko Verzak
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:235-8
DOI:

Opširnije