Fokalni pijelonefritis-dijagnostički i terapijski problem

Prikazali smo tri bolesnika s fokalnim pijelonefritisom (FP). Jedan je imao tipične simptome bolesti, drugi kliničku sliku akutnog apendicitisa, a treći je bio potpuno bez simptoma. U svih bolesnika osim anamneze, kliničkog pregleda i laboratorijskih pretraga učinjen je ultrazvuk (UZV) bubrega te UZV dopler, koji su uputili na fokalni pijelonefritis, a dijagnoza je potvrđena scintigrafijom bubrega. U jednog bolesnika rađena je infuzijska urografija urednog nalaza u drugoj ustanovi. Pokazali smo da su za dijagnostiku fokalnog pijelonefritisa potrebne dvije pretrage, ultrazvuk i scintigrafija. Rengensko zračenje je nepotrebno. Liječenje je antibiotsko, kroz 2-3 tjedna. Uz pravodobnu dijagnozu i adekvatnu terapiju prognoza fokalnog pijelonefritisa je dobra.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 45, No 4, listopad - prosinac 2001
Autori: Š. Marić, R. Gjergja
Referenca rada:
DOI: