Pneumonije kod djece – usporedba nalaza ultrazvuka i rengenograma pluća

Cilj studije je usporediti nalaz ultrazvuka pluća s rengenogramom pluća u djece s kliničkom sumnjom na pneumoniju, istražiti točnost ultrazvuka pluća, njegovu vrijednost u zbrinjavanju bolesnika i smanjenju broja rengenograma pluća. Prospektivno istraživanje obuhvatilo je 52-je bolesnika (od 2 mjeseca do 15 godina života) sa sumnjom na pneumoniju i klinički indiciranim rengenogramom pluća. Svakom bolesniku urađen je ultrazvuk pluća, potom rengenogram pluća i nalazi su uspoređeni. U nekih bolesnika usporedili smo i kontrolne ultrazvuke pluća i rengenograme pluća. Posebno je evaluiran i uspoređen nalaz na svakom hemitoraksu. Za ultrazvuk pluća primijenjen je kombinirani transtorakalno - transabdominalni pristup. Određene su ultrazvučne karakteristike pneumonije. Također je analiziran utjecaj na tretman bolesnika. Usporedba između nalaza rengenograma pluća i ultrazvuka pluća provedena je u 134 hemitoraksa. Pedeset i četiri su bili negativni na postojanje pneumonije. U ostalih osamdeset hemitoraksa ultrazvuk pluća je pokazao pozitivan nalaz na pneumoniju, dok je rengenogram pluća bio pozitivan u 74 hemitoraksa. U 11-ero od 43-je (25,6%) djece s pozitivnim pneumonijskim nalazom informacije koje je pružila ultrasonografi ja utjecale su na tijek terapije. Utrazvučni nalaz pneumonije bio je prezentiran ili na ultrazvučni nalaz pneumonije upućivali su: subpleuralne konsolidacije (100%), ultrazvučni zračni bronhogram (92,5%), intersticijski/alveolarno-intersticijski edem (79%), iregularnu i zadebljalu pleuru (46%), pleuralni izljev (41%) i ultrazvučni fl uid bronhogram (7,5%). Ultrazvuk pluća bi mogao postati važan dio standardnog dijagnostičkog protokola u evaluaciji pneumonija u djece i smanjiti broj rengenograma pluća.

Ključne riječi: ultrasonografi ja; rengenogram pluća; pneumonija; novorođenče; djeca; adolescent
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 57, No 3, srpanj - rujan 2013
Autori: Jovan Lovrenski, Slobodanka Petrović, Ivan Varga, Jan Varga
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:227-34
DOI:

Opširnije