Utjecaj atopije i različitih tretmana astme na koncentraciju izdahnutog dušičnog oksida kod djece

Određivanje frakcije izdahnutog dušikova monoksida neinvazivna je metoda za dijagnozu upale dišnih putova. Njegova razina povišena je u bolesnika s astmom. Povezanost između astme i razine frakcije izdahnutog dušikova monoksida, kao i kako na tu povezanost utječe atopija i različiti terapijski pristupi astmi, još i sad nisu dovoljno razjašnjeni. Istraživanje je obuhvatilo 143-je djece prosječne dobi 11,27 godina s astmom i alergijom. Bolesnici su liječeni 6 tjedana montelukastom ili kombinacijom inhalacijskih kortikosteroida i montelukasta. Razina frakcije izdahnutog dušikova monoksida mjerena je u svih bolesnika prije (posjet 1) i nakon 6 tjedana liječenja montelukastom ili kombiniranom terapijom (posjet 2). Koncentracija izdahnutog dušikova monoksida bila je značajno viša u djece prije, negoli nakon tretmana (37,01±31,40 ppm, medijan 24,00 vs 30,02±28,71 ppm medijan 20,00, p<0,001). Djeca koja su liječena montelukastom 6 tjedana imala su statistički značajno niže vrijednosti frakcije izdahnutog dušikova monoksida. U djece s alergijskom astmom montelukast ima pozitivan učinak na upalu dišnih putova.

Ključne riječi: astma; djeca; adolescent; montelukast; alergeni; dušikov monoksid; plućna ventilacija; respiracija
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 57, No 3, srpanj - rujan 2013
Autori: Slobodanka Petrović, Snežana Živanović, Borislav Kamenov, Nenad Barišić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:221-6
DOI:

Opširnije