Retinografija i vidni evocirani potencijali u diferencijalnoj dijagnostici kongenitalnog nistagmusa

Kongenitalni nistagmus je najčešći oblik nistagmusa u dječjoj dobi. Javlja se u prva tri mjeseca života. Može biti senzorički – uzrokovan oštećenjem u području oka, retine ili vidnog puta, neurološki ili idiopatski. Simultana elektroretinografi ja i vidni evocirani potencijali neinvazivna su elektrofi ziološka tehnika koja nam omogućuje indentifi kaciju vjerojatnog uzroka kongenitalnog nistagmusa. Cilj je prikazati značenje tehnike simultanog snimanja elektroretinografi je i vidnih evociranih potencijala u diferencijalnoj dijagnostici nistagmusa kod 7-godišnje bolesnice s okularnim albinizmom. Bolesnicu je oftalmolog uputio na elektroretinografi ju i vidne evocirane potencijale zbog strabizma i nistagmusa, a prije odluke o operaciji. Snima se u budnosti, elektroretinografski odgovor se registrira kožnim elektrodama ispod donjeg kapka, a vidni evocirani potencijali iznad primarnog vidnog korteksa. Stimulacija se provodi Grass foto stimulatorom bijelim, crvenim i plavim svjetlom za elektroretinografi ju, a za vidne evocirane potencijale fl ash i strukturiranim podražajem. Flash elektroretinografi ja je bila uredna, ali fl ash vidni evocirani potencijali i strukturirani onsett vidni evocirani potencijali upućivali su na kontralateralnu asimetriju. Značajno je bila veća amplituda iznad kontralateralne hemisfere, a interokularna razlika upućivala je na inverzni polaritet. Ova križna asimetrija je prisutna kod albinizma. Klinički somatski status kože i njenih derivata bio je uredan, kao i magnetska rezonanca mozga. Kod bolesnice je vjerojatno bila riječ o izoliranom okularnom albinizmu. Simultano snimanje elektroretinografi je i vidnih evociranih potencijala omogućuje diferenciranje senzoričkog (retinalnog ili postretinalnog) od neurološkog i idiopatskog kongenitalnog nistagmusa. Kod prikazane bolesnice vjerojatno je riječ o okularnom albinizmu kao uzroku nistagmusa.

Ključne riječi: elektroretinografi ja; evocirani potencijali, vizualni; nistagmus, kongenitalni; dijete
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 57, No 2, travanj - lipanj 2013
Autori: Bošnjak Nađ K., Striber N., Popović Miočinović Lj., Grmoja T., Nađ I.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:183-9
DOI:

Opširnije