Idiopatski spasmus nutans

Spasmus nutans rijedak je idiopatski poremećaj koji se javlja u dojenčadi i male djece (najčešće između 4.-12. mjeseca života) i spontano prolazi nakon nekoliko mjeseci ili godina. Spasmus nutans uključuje klinički trijas: torticolis, klimanje glavom i nistagmus koji je obično unilateralan, horizontalan, velike brzine i niske amplitude. Isti simptomi mogu biti udruženi i s ozbiljnim okularnim poremećajima poput strabizma, refrakcijskih anomalija, ambliopije, infantilnog idiopatskog nistagmusa, retinalnih bolesti (albinizam, akromatopsija, kongenitalno stacionarno noćno sljepilo) ili intrakranijskim poremećajima kao što je hipoplazija opticusa, gliomi opticusa ili hijazme, kraniofaringeomi, arahnoidalne ciste, talamičke neoplazme, neurodegenerativne bolesti središnjeg živčanog sustava. U diferencijalnoj dijagnozi treba misliti i na benigni paroksizmalni torticolis. Dijagnostička obrada stoga nužno uključuje neuropedijatrijski i oftalmološki pregled, elektroencefalografi ju, metode slikovnog prikaza i elektrofi ziološko ispitivanje oka - vidne evocirane potencijale i elektroretinografi ju. U radu prikazujemo 22- mjesečnog dječaka s urednom perinatalnom anamnezom te urednim psihomotornim razvojem, koji od 8. mjeseca života povremeno naginje glavu na desnu stranu uz horizontalni nistagmus desnog oka i klimanje glavicom. Opsežnom dijagnostičkom obradom isključili smo moguće uzroke simptomatskog spasmusa nutansa te smatramo da je kod našeg bolesnika klinički trijas: torticolis, klimanje glavom i nistagmus idiopatski. Dječak će i dalje biti uključen u praćenje i dodatnu dijagnostičku obradu na kliničku indikaciju.
Ključne riječi: nistagmus, kongenitalni; spazmi; tortikolis; dojenčad
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 57, No 2, travanj - lipanj 2013
Autori: Delin S., Bošnjak Nađ K., Harapin M., Sessa Z., Juratovac Z.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:177-81
DOI:

Opširnije