Neurorazvojni ishodi i rezultati slikovnih pretraga mozga u petero djece s ranom novorođenačkom sepsom i meningoencefalitisom uzrokovanima beta-hemolitičkim streptokokom skupine B

Cilj je prikazati petero bolesnika koji su preboljeli meningoencefalitis u sklopu rane novorođenačke sepse uzrokovane beta-hemolitičkim streptokokom skupine B, s naglaskom na njihovim perinatalnim čimbenicima rizika, nalazima ultrazvuka i magnetske rezonancije mozga te neurorazvojnim ishodima. Iz arhiva Klinike za dječje bolesti Zagreb, Zavoda za neuropedijatriju retrospektivno su prikupljeni podatci za razdoblje 2008. - 2011. godine. Svi su bolesnici rođeni u terminu. Dvije majke su bile febrilne tijekom porođaja, a jedna je primila amoksicilin s klavulanskom kiselinom. Za četvero bolesnika nisu dostupni podatci o majčinoj kolonizaciji u trudnoći, ni o primjeni intrapartalne antibiotske profi lakse. Dvoje bolesnika je imalo blaže neurorazvojno odstupanje u vidu oštećenja razvoja govora, odnosno blagog oštećenja razvoja motorike, s proširenjem moždanih komora i subarahnoidalnih prostora, odnosno leukomalacičnim cističnim lezijama frontalno u slikovnim nalazima. Troje bolesnika je imalo višestruko neurorazvojno odstupanje; dvoje pridruženo oštećenje vida, epilepsiju i hidrocefalus s ventrikuloperitonealnom drenažom, a bolesnik s najlošijim ishodom uz navedeno i oštećenje sluha. U slikovnim nalazima ovih bolesnika dominirale su brojne leukomalacične cistične lezije, uglavnom lokalizirane u telencefalonu, uz različit stupanj proširenja moždanih komora i stanjenja korpusa kalozuma. U nalazima ultrazvuka i magnetske rezonancije mozga prate se destruktivne lezije, s predilekcijom za područje telencefalona. Rana novorođenačka sepsa s meningitisom uzrokovana beta-hemolitičkim streptokokom skupine B ima loš ishod u donošene novorođenčadi; troje od petero bolesnika imalo je teško višestruko neurorazvojno odstupanje. S obzirom na postojanje učinkovitih metoda prevencije ove teške bolesti u novorođenčadi, postoji potreba za donošenjem i sustavnim provođenjem nacionalne preventivne strategije.

Ključne riječi: novorođenče; meningitis, bakterijski – komplikacije; infektivna bolest prijenos, vertikalni – prevencija i kontrola; streptokokne infekcije - komplikacije; Streptococcus agalactiae
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 57, No 2, travanj - lipanj 2013
Autori: Balažin A., Đaković I., Mejaški-Bošnjak V.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:153-8
DOI:

Opširnije