Neurorazvojni ishod dojenčadi s perinatalnim rizičnim čimbenicima u primarnoj pedijatrijskoj praksi

Cilj je prikazati važnost projekta registriranja i praćenja neurorizične djece u primarnoj pedijatrijskoj praksi za neurorazvojni ishod u dobi od jedne godine. Prema uzoru na „Registre neurorizične djece“ sačinjen je protokol registracije i praćenja dojenčadi u primarnoj pedijatrijskoj ordinaciji, privatne zdravstvene ustanove u Sanskom Mostu. Prospektivno je praćeno 274-ero novorođene djece različite gestacijske dobi kroz sedmogodišnje razdoblje. Izdvojena je skupina djece s neurorizičnim čimbenicima te je praćena tijekom prve godine života. U dobi od jedne godine obavljena je procjena neurorazvoja. Izvori podataka bili su dječji kartoni, otpusne liste, anamnestički i razvojni upitnici i tablice. Procjena neurorazvoja za 1 godinu obavljala se po Münchenskoj razvojnoj ljestvici. Kontrolnu skupinu činila su djeca s neurorizičnim čimbenicima iz iste regije, koja nisu bila uključena u projekt. U statističkoj obradi primijenjeni su test χ2 i koefi cijent kontingencije. U ispitivanoj skupini djece u dobi od 12 mjeseci usporen neurorazvoj je bio u 11/203 (5,42%), a neurorazvojno odstupanje je bilo u 5/203 (2,46%). U kontrolnoj skupini iste dobi usporen neurorazvoj je bio kod 10/65(15,38%) i patološki neurorazvoj kod 13/65 (20%) djece. Statističku značajnost na neurorazvojni ishod dobili smo kod djece sa 3 i više čimbenika rizika. Također je statistički značajna razlika u neurorazvojnom ishodu djece u kontrolnoj i ispitivanoj skupini. Neurorazvojni ishod je bio bolji u djece registrirane i praćene prema protokolu, što upućuje na značenje uvođenja registra neurorizičnog djeteta i pedijatra koji ga nadzire.

Ključne riječi: novorođenče; registri
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 57, No 2, travanj - lipanj 2013
Autori: Karabeg E., Ćatibušić-Hadžagić F., Karabeg E.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:123-8
DOI:

Opširnije