Utjecaj novorođenačkih komplikacija za motorički ishod djece rođene nakon asimetričnog intrauterinog zastoja u rastu

Cilj istraživanja je procjena utjecaja novorođenačkih komplikacija na motorički ishod djece rođene nakon asimetričnog intrauterinog zastoja u rastu. Ispitanici su rođeni na termin s porođajnom masom manjom od 10. centile za gestacijsku dob, paritet i spol, srednje dobi šest godina i četiri mjeseca. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine. Prva je imala pridružene komplikacije u novorođenačkom razdoblju (30-ero djece), dok ih druga skupina nije imala (20-ero djece). Treća je bila kontrolna skupina djece rođene s urednom porođajnom masom, ujednačena s obzirom na kronološku i gestacijsku dob, spol i stupanj majčina obrazovanja (50-ero djece). Isključujući kriteriji bile su infekcije središnjeg živčanog sustava, kromosomopatije, kongenitalne infekcije, malformacije, teška asfi ksija i prisutnost prepoznatljivog genetičkog sindroma. Za procjenu neurokognitivnog razvoja primijenjen je neurološki pregled prema Touwenu. Djeca s intrauterinim zastojem u rastu s novorođenačkim komplikacijama imala su lošiju koordinaciju i vidnu funkciju u odnosu na skupinu djece s intrauterinim zastojem u rastu bez novorođenačkih komplikacija. Postoji sugestivna statistički značajna razlika za stav tijela i fi nu motoriku. Intrauterini zastoj u rastu negativno utječe na neurorazvojni ishod uz sinergističko djelovanje novorođenačkih komplikacija. Novorođenačke komplikacije su povezane s lošijim razvojem motorike. Neurorazvojne poteškoće mogu negativno utjecati na školski uspjeh djece s intrauterinim zastojem u rastu, pa je važno pratiti njihov razvoj, kako bi se moglo navrijeme poduzeti mjere rane intervencije.

Ključne riječi: intrauterini zastoj rasta; dijete
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 57, No 2, travanj - lipanj 2013
Autori: Šimić Klarić A., Kolundžić Z., Galić S., Tomić Rajić M., Matoković D., Banožić Lj.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:101-5
DOI:

Opširnije