Montelukast u djece s perzistentnom blagom astmom

Montelukast je kompetitivni antagonist leukotrienskih receptora indiciran u liječenju astme. Cilj studije bio je da se ispitaju kliničke i spirometrijske promjene i nuspojave u djece s blagom perzistentnom astmom nakon dodavanja montelukasta uz kroničnu terapiju inhalacijskim kortikosteroidom. Studija je trajala 10 tjedana. Od svibnja do listopada 1999. godine uključeno je 32-je djece u dobi od 6-13 godina (medijan 11 godina) u kojih je unutar 6 mjeseci prije studije utvrđena značajna reverzibilnost forsiranag ekspiracijskog volumena u prvoj sekundi (FEVl, raspon 12-35%, medijan 19%), dok su klinički i spirometrijski parametri prije uvođenja inhalacijskog kortikosteroida odgovarali stupnju perzistentne blage astme. Sva su djeca primala ustaljenu dozu od 50-200 mg flutikazona u obliku inhalera tijekom posljednjih 6 mjeseci. Uz postojeću terapiju svima je ponuđen montelukast u dozi od 5 mg uvečer za razdoblje od 10 tjedana. Na temelju kretanja kliničkih i spirometrijskih parametara doza flutikazona modificirana je tako da se uz što manju dozu održi ili postigne potpuna kontrola bolesti. Jedno dijete nije dolazilo na kontrole. Do kraja studije, liječenje flutikazonom potpuno je prekinuto u 12-ero djece, doza je prepolovljena u 6-ero djece, zadržana u 11-ero djece, a povećana u 2-je djece. Konačni prosječni vršni protok (PEF) iznosio je 105±15% očekivane vrijednosti (početni 85±10%; t-test: p<0,0001). Prosječna doza flutikazona smanjena je za 49%, dok je istodobno prema potrebi smanjeno trošenje salbutamola za 74% u odnosu na početak studije (t-test: p<0,0001). Nisu zabilježene nikakve značajnije kliničke nuspojave. Uvođenje montelukasta roditelji su ocijenili kao poboljšanje u kontroli bolesti.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 45, No 4, listopad - prosinac 2001
Autori: Kelečić, S. Banac, B. Čičak, T. Voskresensky - Baričić, L. Kukac, D. Barbir
Referenca rada:
DOI: