Postencefalitički sindrom u djece s krpeljnim meningoencefalitisom

Krpeljni meningoencefalitis u djece je pretežito bolest laganijeg kliničkog tijeka, ali u manjeg broja bolesnika može izazvati teške i trajne posljedice. Cilj ovog rada bio je istražiti učestalost i kliničke značajke postencefalitičkog sindroma u djece s krpeljnim meningoencefalitisom. Ovo istraživanje bazirano je na podatcima longitudinalnog kliničkog praćenja 112-ero djece s krpeljnim meningoencefalitisom u dobi od 2 do 14 godina, koja su bila liječena u razdoblju od 1979. do 2011. godine. U kliničkom praćenju rabili smo kvalitativnu procjenu učinka postencefalitičkog sindroma na svakodnevne životne navike i aktivnosti bolesnika. Kliničke simptome i znakove postencefalitičkog sindroma utvrdili smo u 35-ero (31,2%) bolesnika, značajno učestalije u skupini školske (38%) nego predškolske dobi (13%) (p<0,05). Sindrom postencefalitičkog sindroma najčešće se ispoljavao kao glavobolja (74%), ataksija (34%) i poremećaj pokreta u vidu tremora te vrtoglavica (28%). Poremećaji pamćenja, pozornosti i koncentracije bili su prisutni u 26%, emocionalne smetnje (razdražljivost) u 23%, a promjene ponašanja (agresivnost i „čudno ponašanje“) u 11% ispitanika. Lagani ili tranzitorni postencefalitički sindrom imalo je 60%, srednje težak 31% i težak s trajnim posljedicama 9% (3% u cijeloj skupini bolesnika s krpeljnim meningoencefalitisom; oštećenje sluha u dvoje i hemipareza i epilepsijski napadaji u jednog bolesnika). Sindrom postencefalitičkog sindroma trajao je između 1-3 mjeseca do 10 i više godina. Našim istraživanjem nedvojbeno smo dokazali nazočnost postencefalitičkog sindroma kod naše djece s krpeljnim meningoencefalitisom.

Ključne riječi: ENCEFALITIS, KRPELJNI; DIJETE, PREDŠKOLSKO; DIJETE
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 57, No 1, siječanj - ožujak 2013
Autori: Lj. Mišić Majerus, Z. Sabol, M. Toth Mršić, N. Bujić, O. Đaković Rode, E. Ružić Sabljić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:61-6
DOI:

Opširnije