Procjena elektroencefalografskih nalaza u budnom stanju kod djece s poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću prije liječenja psihostimulansima

Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću je jedan od najčešćih neuropsihijatrijskih poremećaja u djetinjstvu. Mogu se zapaziti elektroencefalografske nenormalnosti, ali je proturječno provoditi elektroencefalografiju prije početka liječenja. Retrospektivno su procijenjeni nalazi elektroencefalografije, demografske i psihometrijske varijable bolesnika s poremećajem pozornosti i hiperaktivnošć u liječenih od siječnja 2005. do prosinca 2010. godine. U studiju je bilo uključeno 386 bolesnika u dobi od 4 do 18 (srednja dob 9,61±3,04) godine s dijagnozom poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću prema dijagnostičkim kriterijima DSM-IV-TR (2000.). Epileptiformni elektroencefalografski nalaz zabilježen je kod 22/386 (5,7%) bolesnika. Sedam od 386 (1,8%) bolesnika imalo je u anamnezi dijagnozu epilepsije i terapiju antiepileticima. Kad su isključeni bolesnici s anamnezom konvulzija (s dijagnozom epilepsije ili bez nje) i oni s epileptičnim nenormalnostima na elektroencefalografiji, incidencija epileptiformnih nenormalnosti kod bolesnika s poremećajem pozornosti i hiperaktivnošću bila je 12/386 (3,1%). Nakon terapije psihostimulansima epileptične konvulzije nastupile su u samo troje bolesnika s epilepsijom. Učestalost epileptiformnih izbijanja tijekom elektroencefalografije u budnom stanju zabilježena u bolesnika s poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću prije terapije psihostimulansima slična je onoj kod zdrave školske djece. Kako su se konvulzije povećale samo kod epileptičnih bolesnika, ne preporuča se rutinska elektroencefalografska procjena u budnom stanju kod djece s poremećajem pozornosti i hiperaktivnošću prije terapije psihostimulansima.

Ključne riječi: POREMEĆAJ POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOŠĆU; ELEKTROENCEFALOGRAFIJA; DJETE, PREDŠKOLSKO; ADOLESCENTI
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 57, No 1, siječanj - ožujak 2013
Autori: E. Bayram, Y. Topcu, D. Karaarslan, G. Akinci, U. Yis, A. Akay, S. Hiz
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:57-60
DOI:

Opširnije