Važnost očeve potpore pri dojenju

UVOD: Istraživanja o potpori pri dojenju redovito navode očeve kao važan izvor društvene potpore pri odluci o dojenju i njegovu provođenju. CILJEVI: Analizirati utjecaj muževa ispitanica na njihovu odluku o dojenju te preko stava muža/djetetova oca prema dojenju (iskazom ispitanica), analizirati utjecaj očeva na dužinu dojenja njihove djece. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je provedeno u tri opće pedijatrijske ambulante u Šibeniku, Varaždinu i Zagrebu. Ispitanice su bile majke predškolske djece starije od godine dana, a metodom anketnog upitnika obuhvaćeno je ukupno 300 ispitanica. REZULTATI: U sva tri centra najjači utjecaj na majčinu odluku o dojenju imala su sredstva informiranja. Utjecaj oca rangiran je dosta nisko - od 5. do 7. mjesta. Što se tiče stavova muževa ispitanica prema dojenju, u sva tri centra većina očeva (od 81,5% do 94%) potiče žene na dojenje. Da bismo utvrdili dinamiku očeva utjecaja na dojenje, usporedili smo dužinu dojenja starijeg (prethodnog) i najmlađeg djeteta u obitelji prema muževu stavu prema dojenju. Majke koje imaju muževu potporu za dojenje, duže doje svoju djecu. Kod starijeg djeteta očev je utjecaj značajniji (c2=4,22, p=0,0399) nego kod mlađeg djeteta (c2=3,05, p=0,081). ZAKLJUČAK: Intervencije zdravstvenih djelatnika s ciljem povećanja incidencije i dužine dojenja trebaju uključiti muža/djetetovog oca
Ključne riječi:
Kategorija: Zaštita djeteta
Broj: Vol. 45, No 4, listopad - prosinac 2001
Autori: M. Batinica, J. Grgurić, D. Lipovac, V. Vinceković, R. Batinica, E. Turčinov
Referenca rada:
DOI: