Stanična kultura humanih mioblasta – model za istraživanje metaboličkih miopatija

Nedostatak S-adenozilhomocistein hidrolaze (SAHH; EC 1.1.3.3.) dokazan je dosad u devetero bolesnika. Iako je klinička slika varijabilna, svi bolesnici koji boluju od ove multisistemske bolesti od rođenja imaju miopatiju. Budući da je nejasno zašto je baš mišićno tkivo najviše pogođeno kod bolesnika s nedostatkom SAHH-a, od iznimne je važnosti uspostava kulture mioblasta kao modela za daljnje proučavanje patogeneze ove bolesti na razini metabolita, proteina i gena. Uz pomoć enzimske digestije mioblasti su izdvojeni iz bioptata skeletnog mišića te su uzgajani u sterilnim uvjetima u mediju s faktorima rasta. Pošto su postigli konfluenciju od 70-80%, mioblasti su tripsinizacijom podijeljeni u subkulture te je uspostavljena kultura humanih mioblasta. Uporabom magnetskoga staničnog separatora mioblasti su odvojeni od fibroblasta i pohranjeni u tekući dušik. Čistoća pročišćenih mioblasta potvrđena je metodom protočne citometrije s površinskim biljezima CD 56+ i CD 45-. Pročišćeni mioblasti diferencirani su u miotube (nezrela mišićna vlakna). Prikazan je optimizirani postupak uzgoja i pohrane pročišćenih humanih mioblasta in vitro.

Ključne riječi: MIOBLASTI; TEHNIKE STANIČNE KULTURE – metode; MIOPATIJE, STRUKTURNE, KONGENITALNE
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 57, No 1, siječanj - ožujak 2013
Autori: M. Zekušić, Ž. Majić, M. Ćuk, K. Dubravčić, K. Bilić, A. Škaričić, K. Fumić, I. Barić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:35-8
DOI:

Opširnije