Treba li radiološka obrada u razlikovanju rijetkih bolesti u djece?

Koštana displazija je naziv koji se odnosi na veliku skupinu nasljednih bolesti karakteriziranih poremećajem u razvoju kosti i hrskavice. Postoji oko 400 različitih bolesti koje su podijeljene na osnovi kliničkih i radioloških karakteristika te po obliku nasljeđivanja. U ovom radu prikazane su radiološke karakteristike, različite radiološke metode oslikavanja te diferencijalna dijagnoza s obzirom na to da razlikovanje pojedinih bolesti ovisi velikim dijelom o radiološkom nalazu. U postavljanju dijagnoze koštane displazije nužan je multidisciplinski pristup, jer radiološki nalaz i klinički znakovi čine osnovu u postavljanju dijagnoze.

Ključne riječi: RIJETKE BOLESTI – dijagnoza, radiografija
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 57, No 1, siječanj - ožujak 2013
Autori: K. Potočki, M. Prutki
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:27-33
DOI:

Opširnije